АГ-БАГ-УКРАЇНА | Техніка для внесення органічних добрив ANNABURGER

19 Просмотры
Издатель
Вне­сен­ня ор­га­ніч­них доб­рив для жив­лення в ос­танні кіль­ка ро­ків по­казує по­зитив­ну ди­намі­ку. Про­те, в про­цесі під­го­тов­ки та ро­боти з ор­га­нікою час­ти­на під­при­ємств до­пус­кає ти­пові по­мил­ки, які в ре­зуль­та­ті приз­во­дять до зай­вих вит­рат.

Щоб уникнути типових помилок - читайте матеріал за посиланням

Дізнатися більше про Універсальні розкидачі ANNABURGER

Цистерни для внесення рідких добрив
Категория
Игровые обзоры
Комментариев нет.