പോലീസിൻ്റെ കൊടും ക്രൂരതഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ| kerala police attack|wandoor |khaderkarippody

2 Просмотры
Издатель
#keralapolice #attack #wandoor
മീൻ വാങ്ങനെത്തിയ യുവാവിനോട്പോലീസിൻ്റെ കൊടും ക്രൂരതഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ
Категория
Видео обзоры
Комментариев нет.