រឿង ៥ យ៉ាងដែលអ្នកមិនគួរធ្វើប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបាន Views ច្រើនលើ YouTube ចាប់ផ្តើមដំបូង

1 Просмотры
Издатель
សូមស្វាគមន៍ នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនិងបង្ហាញបងប្អូន​អំពី រឿង ៥ យ៉ាងដែលអ្នកមិនគួរធ្វើប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបាន Views ច្រើនលើ YouTube ជាពិសេសបងប្អូនទើបតែចាប់ផ្តើម ។
YouTube គឺជាអាជីវកម្មរបស់យើងដែលប្រាកដជាជោគជ័យក្នងរយៈពេលវែង។
សូម​មើលអោយចប់និងជៀសវាងកុំអោយមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយ។

CLICK HERE TO SUBSCRIBE
បងប្អូននៅ US អាចចូលរួមឧបត្ថមតាមJoin this channel Membership បាន:


-គន្លឹះសម្ងាត់១០ ដែលអាចរក Subscribers 1K ក្នុងរយៈពេល២០ថ្ងៃ | How to get 1k Sub in 20 days
Link:
សូមចុច​ subscribe ដើម្បីទទួលបានVideo ចែករំលែកពីការកលុយតាម youbute និង facebook បានពិតៗតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមាន...
ខ្ញុំបង្កើតវីដេអូនេះគឺដើម្បីបង្រៀនរកលុយតាម youtube និង Facebook សម្រាប់អ្នកដែលចេះតិចហើយនិងអ្នកដែលទើបតែចង់រកលុយតាម youtube

ចុចត្រង់នេះដើម្បីមើលវីដេអូរកលុយតាម Youtube :
ចុចត្រង់នេះដើម្បីមើលវីដេអូរកលុយតាម facebook Ad Break:
ចុចត្រង់នេះដើម្បីមើលវីដេអូទាំងអស់ក្នុង Channel:

-តើឆ្នាំ ២០២១ គួរចាប់ផ្តើម Channel YouTube បែបណា? ការណែនាំសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងដើម្បីរីកចំរើនចាប់ពី ០ Subscribers ឡើងទៅ
Link:
-វិធី៤ចំណុចដែលជួយអោយ Video កាន់តែកើនចំនួនម៉ោង Watch time
Link:
-Update: ការរៀបចំ Channel របស់អ្នកអោយបានត្រឹមត្រូវឆ្នាំ២០២១ (តាមវិធីថ្មី)
Link:
-How To Verify PIN CODE Google Adsense 2020 - របៀប Verify PIN CODE ADSENSE ឆ្នាំ២០២០
Link:
-គន្លឹះប្តូរដាក់ Channel URL ឱ្យត្រូវជាមួយឈ្មោះ Channel ដើម្បីងាយស្រួលចងចាំ
Link:
-អាថ៌កំបាំងដែលជួយអ្នកអោយកើន Views និង កើន Subscribers តាម Social Media | Get More Views
Link:
-Update:របៀបផ្ទេរលុយពី Google Adsense ចូលក្នុងធនាគាក្នុងស្រុកខ្មែរផ្ទាល់ | Western Union No Longer Available
Link:
-គន្លឺះស្វែងយល់ និងការប្រើប្រាស់  Keyword របស់ Youtube សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង | Keyword and Tag
Link:
-ប្រើប្រាស់អ្វីដែលយើងកំពុងមានដើម្បីក៏សាងឆាណែលឲ្យរីកចំរើនសម្រាបអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង
Link:
-How to add Youtube Tab on facebook Page 2020 | ដាក់ Youtube Tap លើផេកសម្រាបអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង
Link:
-គន្លឹះ៧ដែលធ្វើឧ្យឆាណែលរបស់អ្នករើកចំរើន | How to Start and Grow your Youtube Channel From 0
Link:
-Watch This Video Before You Buy YouTube Channel | ត្រូវដឹងមុនពេលទិញឆាណែល
Link:
-How to Verify Your Identity In Google Adsense Account to Get Payment 2020
Link:
-គន្លឹះចាប់ផ្តើម YOUTUBE CHANNEL ចាប់ពី 0 VIEWS និង 0 SUBSCRIBERS
Link:
-រកលុយបានកាន់ច្រើនជាមួយ YouTube Update ថ្មី Mid Roll Ads in 2020
Link:
-ការរៀបចំ Youtube Channel អោយបានត្រឹមត្រូវក្នុងឆ្នាំ2020 | Customize channel
Link:
-គន្លឹះសម្ងាត់ ៣ បន្ទាប់ពីគ្រប់គោលការណ៍រកលុយជាមួយ YouTube | 3 Secret Tips After Approved
Link:
-ធ្វើ Youtube គឺសាមញ្ញហើយនិង សប្បាយ | Youtube is Very Simple and Fun
Link:
-តើ Video ណាខ្លះដែលខុសពីគោលការណ៍របស់ Youtube និង មិនអាចបើករកលុយបាន ដើម្បីជួយតម្រង់ទិសដល់បងប្អូនថ្មីៗ
Link:
-វិធីដើម្បីទទួលបាន Youtube Subscribers ១០០០ នាក់ដំបូងនៅឆ្នាំ ២០២០ | How to get first 1000 Subscribers
Link:
-របៀបបង្កើត youtube តាំងពីដំបូងឱ្យត្រូវគោលការណ៍ youtube ក្នុងឆ្នាំ 2019
Link:
-គន្លឹះសម្ងាត់១០ ដែលអាចរក Subcsribers 1K ក្នុងរយៈពេល២០ថ្ងៃ | How to get 1k Sub in 20 days
Link:
-របៀបទទួលបាន Monetization ពី Youtube ត្រឹមតែ៣ថ្ងៃនៅពេលគ្រប់គោលកាណ៏1K Sub និង 4K ម៉ោង | How to Join YPP 2020
Link:
-របៀបស្នើរសុំ Monetize 2020 ឆាណែល Under Review | How to send feedback to youtube 2020
Link:
-តើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះមុនពេល Apply or Reapply YouTube Partner Program?
Link:
-របៀប Upload និងសរសេរ description និង Tag, thumbnail ឲ្យត្រូវគោលការណ៍ youtube
Link:
-ការរៀបចំ Youtube Channel អោយបានត្រឹមត្រូវក្នុងឆ្នាំ2020 | Customize channel
Link:
-វិធីធ្វើអោយ Youtube Channel កើនចាប់ពី 0 Views and 0 Subscribe
Link:
-6ចំណុចសម្រាប់លើកទឹកចិត្តអ្នកទើបតែចាប់ផ្តើម Youtube ដំបូង
Link:
-ប្រើកម្មវិធី២ដែលជួយឲ្យអ្នកអាចរកលុយពីYoutubeបានយ៉ាងងាយឆ្នាំ2020
Link:
-គន្លឹះសំខាន់២ដែលជួយអោយកើន Views និង Subscribers
Link:
Click subscribe to get real-time video sharing from youtube experience
I created this video to teach youtube money for less educated people and those who just wanted to make money on youtube.
Категория
Видео обзоры
Комментариев нет.